Departamenti i Kardiologisë Intervenuese

❓Keni kryer më parë koronarografi dhe arteriet koronare apo periferike të mbylluar nuk janë hapur?
❓Zgjidhja e vetme që ju kanë rekomanduar ka qënë trajtimi kirurgjikal ( by-pas)?
🔹️Ekipi i mjekëve Kardiologë Intervencionues, i cili ndodhet në spitalin Salus, ka trajtuar 98% të të githë pacientëve, të cilëve ju është rekomanduar ndërhyrje kirurgiikale tradicionale, duke përdour vetëm kateterë dhe stente.
Këto procedura janë më pak traumatike për pacientin, duke mundësuar një rekuperim me të lehtë.
🔹️𝐄𝐤𝐢𝐩𝐢 𝐢 𝐊𝐚𝐫𝐝𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐣𝐢𝐬ë 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞, 𝐢 𝐜𝐢𝐥𝐢 𝐩ë𝐫𝐛ë𝐡𝐞𝐭 𝐧𝐠𝐚 𝐦𝐣𝐞𝐤ë 𝐓𝐮𝐫𝐪 𝐝𝐡𝐞 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧ë ë𝐬𝐡𝐭ë 𝐧ë 𝐬𝐡ë𝐫𝐛𝐢𝐦 𝐭ë 𝐠𝐣𝐢𝐭𝐡ë 𝐩𝐚𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭ë𝐯𝐞 𝐧ë 𝐒𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐧 𝐒𝐚𝐥𝐮s.
Departamenti i Kardiologisë Intervenuese mund të trajtojë në mënyrë , 𝐉𝐎 𝐊𝐢𝐫𝐮𝐫𝐠𝐣𝐢𝐤𝐚𝐥𝐞 arteriet koronare dhe periferike plotësisht të mbyllura, nëpërmjet kateterëve dhe vendosjes së stenteve.
☎Për më tepër informacion na shkruani ose kontaktoni në numrat e telefonit:
+355 682053180
+355 4 23 90 500
www.salus.al
➕Salus, spitali yt!