Check Up Venat Varikoze

Kujdesi për venat varikoze është thelbësor për shëndetin dhe komfortin tuaj. Përfitoni nga kjo OFERTË dhe sigurohuni që venat varikoze nuk do të ndikojnë më në jetën tuaj!

🔹Cilat janë shkaqet kryesore për shfaqjen e tyre?
Trashëgimia, shtatzënia, obeziteti, qëndrime të zgjatura në këmbë ose ulur palëvizur, traumat e ndryshme, menopauza, mosha e avancuar e të tjera.
Zgjerimi i këtyre venave vazhdon ngadalë, gradualisht e “në qetësi”, duke dëmtuar dhe duke zgjeruar “degët” e tyre.

👉🏼Për më tepër informacion kontaktoni në numrat e telefonit:
📲+355 682053180 / +355 42390500

📍Adresa: Rruga Vidhe Gjata 16, Tiranë
🌐www.salus.al
𝐒𝐚𝐥𝐮𝐬, 𝐬𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢 𝐲𝐭