Check up i përgjithshëm

Të gjithë ne, në përditshmërinë tonë, jemi të ekspozuar ndaj rreziqeve të ndryshme të cilat mund të vënë në rrezik edhe shëndetin tonë. Shumë prej këtyre rreziqeve janë të lidhura me mënyrën e jetesës së gjithësecilit prej nesh, mënyrën e ushqyerjes, ndotjen ambientale, stresin e të tjera dhe askush prej nesh nuk është imun ndaj pasojave që mund të shkaktohen nga ekspozimi ndaj këtyre rreziqeve.
Për këtë arsye, kryerja e kontrolleve të rregullta mjekësore të paktën një herë në vit, është shumë e rëndësishme sepse ndihmon në zbulimin në kohë të çdo lloj problemi shëndetësor. Identifikimi në kohë i problemeve shëndetësore ju jep mundësinë e trajtimit në kohë, atëherë kur shanset e kurimit kanë një përqindje më të lartë suksesi.
Ende po e mendoni? Kryeni tani Check up-in e  në SALUS me KOSTO PROMOCIONALE 62 EURO NGA 113 EURO që ka qenë më parë, duke telefonuar në numrat e kontaktit që shfaqen në vijim.
📲+355 682053180 / +355 42390500
📍Adresa: Rruga Vidhe Gjata 16, Tiranë
🌐www.salus.al