Çfarë është “Breath Test” ose testi i frymëmarrjes?

🔹‘Breath Test’ apo ‘Testi i frymëmarrjes’, është nje testim që mundëson diagnostikimin e intolerancave ushqimore dhe sindromave të mospërthithjes të lëndëve si laktoza, fruktoza, glukoza etj.
Duke qënë se simptomat e shkaktuara nga intolerancat, si në rastin e laktozës, janë shpesh jo specifike dhe të ngjashme me ato të sëmundjeve të tjera, ‘Breathe Test’ është thelbësor për diagnostikimin ekzakt.
🔹Kur dhe si kryhet?
Në përgjithësi, ‘Breath Test’ rekomandohet nga mjeku kur dyshohet për prezencën e intolerancave të caktuara.
🔹Precedura e testimit është tepër e thjeshtë!
Pasi konsumoni një sasi të sheqerit apo përbërjes të përcaktuar nga mjeku, ju merrni frymë në aparaturë. Në kampionin e marrë nga fryma juaj shqyrtohet niveli i hidrogjenit si treguesi kryesor i fermentimit intestinal të sheqerit të pathithur nga flora bakteriale e kolonit.
🔹Ky është një proces jo invaziv e pa dhimbje dhe rezultatet gjenerohen në një kohë të shkurtër megjithatë, kërkohet një parapërgatitje specifike për kryerjen e testimit.
🔹Diagnostikimi ekzakt i rasteve të intolerancës ju ndihmon që së bashku me mjekun të përcaktoni një regjim ushqimor të përshtatur me parametrat tuaja, si dhe të shmangni njëherë e përgjithnjë simptomat e pakëndshme që shkakton intoleranca.
📥Për më tepër informacion na shkruani ose kontaktoni në numrat e telefonit:
+355 682053180
+355 4 23 90 500