Apnea e Gjumit?

➡️Sindroma e apne-së së gjumit është një situatë klinike e karakterizuar nga një numër i konsiderueshëm rastesh të bllokimit të frymëmarrjes gjatë gjumit. Kjo vjen si rezualtat i bllokimeve të lokalizuara në rrugët ajrore të sipërme, apo thjesht të ngushtimit anatomike të vijave ajrore të sipërme të frymëmarrjes.
(bllokime të plota apnee, apo të pjesshme ipopnee)

Pacienti nuk është i vetëdijshëm për episode obstruktive, gjithsesi ai vuan gjate ditës pasojat e një gjumi jo riparator: përgjumje, veshtirësi në përqëndrim, ulje të libidos, iritalibilitet deri në alteracion të personalitetit.

❎RISKU
Këta pacientë kanë një risk të shtuar nga 4 deri në 8 herë për incidente rrugore apo në pune. Të rënda janë edhe pasojat në sistemin kardiovaskular me hipertension, infarkt dhe iktus.

‍⚕️Ekspert në mjekësinë e gjumit, Dr. Paolo Agostini, mjek orl pret ne Salus të gjithe pacientet qe vuajne nga kjo patologji per vizita dhe nderhyrje!

☎️Kontakto 0682053180