Angiografia Intervenuese në spitalin Salus

Angiografia Intervenuese në spitalin Salus.

🔹Në Departamentin e Kirurgjisë Intervenuese dhe Hemodinamikës në spitalit Salus, të gjitha enët koronare kronike totalisht të mbyllura të pacientëve mund të hapen me metoda invazive, 𝐉𝐎 𝐊𝐈𝐑𝐔𝐑𝐆𝐉𝐈𝐊𝐀𝐋𝐄.
🔹Mjekët Kardiologë Intervencionues ofrojnë përvojën e tyre ndërkombëtare në kryerjen e këtyre procedurave :

• Bllokimin e arteive koronare (Koronarografi)
• Trajtim të okluzionit (mbylljes) total kronik në të gjitha arteriet koronare dhe arteriet periferike.
• Mbyllja perkutane e septiumit interatrial
• Trajtimi prekutan i stenozës së valvulës mitrale
• Trajtimi perkutan i stenozës së valvulës së aortës (TAVI)
• Trajtim i mbylljes së arterieve periferike
• Trajtim i mbylljes së aortës abdonimale
• Trajtimi i Koarktaciont të Aortës
• Trajtim i mbylljes së arterieve të anësive inferiore
• Trajtim i mbylljes së arteries intestinale (arteria mezenterike)
• Trajtimi i mbylljes së arteries renale
• Trajtimi i mbylljes të arteries karotide
• Trajtimi i mbylljes së arteries së krahut
• Trajtim i mbylljes së arteries subklavia
• Trajtimi i plagëve në këmbë
• Trajtimi i aneurizmave arteriale me balon
• Trajtimi i aritmisë
• Elektrofiziologjia dhe terapia me ablacion i aritmisë ventrikulare dhe superventrikulare
• Implantimi “Pace Maker”
• Trajtim i mbylljes të arteries penile

❤️𝐒𝐞𝐩𝐬𝐞 𝐒𝐀𝐋𝐔𝐒 𝐤𝐮𝐣𝐝𝐞𝐬𝐞𝐭 𝐭ë 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐨𝐣ë 𝐬𝐢𝐠𝐮𝐫𝐢 𝐝𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐬𝐢𝐦 𝐩ë𝐫 𝐬𝐡ë𝐧𝐝𝐞𝐭𝐢𝐧 𝐞 𝐳𝐞𝐦𝐫ë𝐬 𝐭𝐮𝐚𝐣!
☎Për më tepër informacion na shkruani ose kontaktoni në numrat e telefonit:
+355 682053180
+355 4 23 90 500
www.salus.al

#️⃣Salus, spitali yt!