AMH dhe Rezerva Ovariale.

✅Problemet e infertilitetit femëror janë më të komplikuara dhe kerkojnë një eksplorim më të gjerë diagnostikues. Kërkon trajtim të bazuar në protokolle me standarte të larta bashkëkohore dhe ndërhyrje mini-invazive me nivel të lartë.
✅Përveç analizave hormonale që kërkohen, ndërmjet të cilave me e rëndësishmja është hormoni anti-müllerian (AMH).
Rezerva ovariale i referohet numrit të folikujve prezent në vezore në çdo kohë të caktuar. Ulja e rezerves ovariale praktikisht është zvogelimi i numrit të vezëve. Mosha e gruas është faktori më i rëndësishëm përcaktues i këtij kapaciteti.
Testet që e vleresojnë Rezervën Ovariale:
✅Testi AMH (Vlera të ulëta ose shumë të uleta të saj, vlejnë për të rritur ndërgjegjësimin e pacientes për të bërë një nga teknikat e riprodhimit të asistuar, të bëjnë ngrirjen e vezëve ose të presin dekursin natyral drejt menopauzës të parakohshme ose jo.
✅Testi i FSH- Vlerat e larta tregojnë një rezervë të ulët ovariale, por dhe vlerat normale nuk e përjashtojnë një rezervë të ulët ovariale.

Për  më tepër informacion na kontaktoni në numrat e telefonit:
+355 682053180
+355 4 23 90 500
➕Salus, spitali yt!